PODUZEĆE KTM-BRINA DOO OSNOVANO JE 1995 GODINE.
Od samih početaka do danas poduzeće kontinuirano ulaže u modernizaciju proizvodnog pogona i strojeva. Korištenjem najboljih materijala osiguravamo kvalitetu proizvoda uz optimalne cijene i kako takvi uspješno poslujemo na širem području BiH. Pored domaćeg tržišta, proizvode plasiramo na tržište RH. Cilj nam je povećanje izvoza, usavršavanje postrojenja i kadrova te širenje tržišta.