Ne gradim da bih imao klijente. Imam klijente da gradim.