Foto: Toni Brkić

U tijeku je realizacija Projekt izgradnje pročistača otpadnih voda u Širokom Brijegu sa planiranom dinamikom završetka u ovoj godini.